18. září

18. září

Doba čtení: 1 minuta

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. (J 15,18)

Učedníci mají mít lásku jedni k druhým, a tato láska bude vyvažovat to, co budou zažívat od okolního světa. Někdy to bude pouhá lhostejnost spojená s pohrdáním, ale častěji to bude nenávist, která začíná už ve vztahu světa k Pánu Ježíši Kristu. On je světlo světa, ale lidé si zamilovali tmu a nenávidí světlo. Proto také nenávidí učedníky, protože i oni byli Pánem učiněni světlem. On je Pravda, konečná, absolutní, definitivní – ale svět miluje lež. Proto také nenávidí učedníky, kteří jsou zrozeni z pravdy, staví na pravdě, hlásají pravdu a žijí pravdu. Ježíš je život, ale svět miluje smrt, která je mzdou hříchu. Proto svět nenávidí učedníky, protože i z jejich nitra plynou proudy živé vody.

Přidat komentář