Přísloví

Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) Jaroslav Kernal
Užitek moudrosti (Př 2,1-22) Jaroslav Kernal
Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35) Jaroslav Kernal
Především střez a chraň své srdce (Př 4,1-27) Jaroslav Kernal
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal
Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35) Jaroslav Kernal
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal
Banket soupeřů (Př 9,1-18) Jaroslav Kernal