1. Tesalonickým

Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9) - úvod do 1. Tesalonickým Jaroslav Kernal
Vděčnost za spasení (1Te 1,1-5) Jaroslav Kernal
Církev hodná následování (1Te 1,5-10) Jaroslav Kernal
Opravdová služba (1Te 2,1-6) Jaroslav Kernal
Láskyplná služba (1Te 2,7-12) Jaroslav Kernal
Moc Božího slova (1Te 2,13) Jaroslav Kernal
Důsledky přijetí Božího slova (1Te 2,14-16) Jaroslav Kernal
Nepřetržitý zájem o církev (1Te 2,17-20) Jaroslav Kernal
Povzbuzení ve víře (1Te 3,1-5) Jaroslav Kernal
Povzbuzující zprávy (1Te 3,6-10) Jaroslav Kernal
Modlitba za Boží jednání (1Te 3,11-13) Jaroslav Kernal
Vaše posvěcení (1Te 4,1-8) Jaroslav Kernal
Vaše ambice (1Te 4,9-12) Jaroslav Kernal
Vaše povzbuzení (1Te 4,13-18) Jaroslav Kernal
Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11) Jaroslav Kernal
Nádhera Kristovy církve I. (1Te 5,12-15) Jaroslav Kernal
Nádhera Kristovy církve II. (1Te 5,16-22) Jaroslav Kernal
Povzbuzení mladé církvi (1Te 5,23-28) Jaroslav Kernal
1Te 1,1-3 Scott Gilchrist
1Te 1,4-5 Scott Gilchrist
1Te 1,6-8 Scott Gilchrist
1Te 1,9-2,2 Scott Gilchrist
1Te 2,2-12 Scott Gilchrist
1Te 2,8-13 Scott Gilchrist
1Te 2,13-16 Scott Gilchrist
1Te 2,17-20 Scott Gilchrist
1Te 3,1-5 Scott Gilchrist
1Te 3,6-13 Scott Gilchrist
1Te 4,1-8 Scott Gilchrist
1Te 4,4-8 Scott Gilchrist