Absolutní ujištění

Absolutní ujištění

Doba čtení: 2 minuty
28. 12. 2022
  • Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Žd 13,5)

V Písmu to Pán řekl několikrát. Opakuje to často, aby nám dodal dvojnásobnou jistotu. Nikdy o tom nepochybujme. Toto zaslíbení je samo o sobě obzvlášť důrazné. V řečtině má pět záporů, z nichž každý definitivně vylučuje možnost, že by Pán někdy opustil někoho ze svého lidu takovým způsobem, že by se dotyčný mohl oprávněně cítit opuštěn svým Bohem. Tento neocenitelný verš Písma nám nezaslibuje zproštění soužení, ale zaručuje nám ochranu před opuštěním. Můžeme být povoláni k tomu, abychom se vydali na neznámé cesty, ale náš Pán nám vždy bude dělat společnost, pomůže nám a postará se o nás. Nemusíme toužit po penězích, protože vždy budeme mít svého Boha, a Bůh je lepší než zlato; jeho přízeň je lepší než bohatství.

Měli bychom se tedy opravdu spokojit s tím, co máme, neboť kdo má Boha, má víc než celý okolní svět. Co můžeme mít nad Nekonečno? Co víc si můžeme přát než všemohoucí Dobro.

Pojď, mé srdce; jestliže Bůh říká, že tě nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne, usilovně se modli za milost, abys svého Pána nikdy neopustilo a ani na okamžik nesešlo z jeho cesty.

Přidat komentář