Přísloví

Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) Jaroslav Kernal
Užitek moudrosti (Př 2,1-22) Jaroslav Kernal
Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35) Jaroslav Kernal
Především střez a chraň své srdce (Př 4,1-27) Jaroslav Kernal
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal
Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35) Jaroslav Kernal
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal
Banket soupeřů (Př 9,1-18) Jaroslav Kernal
02-02 Př 2,2 Jaroslav Kernal
02-03 Př 3,3 Jaroslav Kernal
02-04 Př 4,5 Jaroslav Kernal
02-05 Př 5,5 Jaroslav Kernal
02-06 Př 6,6 Jaroslav Kernal
02-07 Př 7,2 Jaroslav Kernal
02-08 Př 8,2-3 Jaroslav Kernal
02-09 Př 9,4 Jaroslav Kernal
02-12 Př 12,3 Jaroslav Kernal
02-13 Př 13,4 Jaroslav Kernal
02-14 Př 14,3 Jaroslav Kernal
02-15 Př 15,2 Charles Spurgeon
02-16 Př 16,3 Jaroslav Kernal
02-17 Př 17,6 Jaroslav Kernal
02-18 Př 18,4 Jaroslav Kernal
02-19 Př 19,2
02-20 Př 20,3 Jaroslav Kernal
02-21 Př 21,2 Jaroslav Kernal
02-22 Př 22,2 Jaroslav Kernal
02-23 Př 23,9 Jaroslav Kernal
02-24 Př 24,5 Jaroslav Kernal
02-25 Př 25,5 Jaroslav Kernal
02-26 Př 26,7 Jaroslav Kernal
02-27 Př 27,5 Jaroslav Kernal
02-28 Př 28,4 Jaroslav Kernal
03-01 Př 3,3-4 Jaroslav Kernal