Starý zákon - nahrávky

Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1-11) Jaroslav Kernal
Lék ničivější než nemoc (Ab 1,12-2,1) Jaroslav Kernal
Spravedlivý z víry bude živ (Ab 2,1-5) Jaroslav Kernal
Běda! (Ab 2,6-20) Jaroslav Kernal
Chvála Boží svrchovanosti (Ab 3,1-19) Jaroslav Kernal
Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) Jaroslav Kernal
Užitek moudrosti (Př 2,1-22) Jaroslav Kernal
Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35) Jaroslav Kernal
Především střez a chraň své srdce (Př 4,1-27) Jaroslav Kernal
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal
Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35) Jaroslav Kernal
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal
Banket soupeřů (Př 9,1-18) Jaroslav Kernal
Genesis 1 (1) Ronnie Stevens
Genesis 1-2 (2) Ronnie Stevens
Genesis 2 (3) Ronnie Stevens
Genesis 2-3 (4) Ronnie Stevens
Genesis 3 (5) Ronnie Stevens
Genesis 3-4 (6) Ronnie Stevens
Genesis 4-8 (7) Ronnie Stevens
Genesis 8-12 (8) Ronnie Stevens
Genesis 12-14 (9) Ronnie Stevens
Genesis 14-15 (10) Ronnie Stevens
Genesis 15-18 (11) Ronnie Stevens
Genesis 19 (12) Ronnie Stevens
Genesis 19-22 (13) Ronnie Stevens
Genesis 22-27 (14) Ronnie Stevens
Genesis 27-30 (15) Ronnie Stevens
Genesis 30-32 (16) Ronnie Stevens
Genesis 32-37 (17) Ronnie Stevens
Genesis 37-39 (18) Ronnie Stevens
Genesis 40-41 (19) Ronnie Stevens
Genesis 42-50 (20) Ronnie Stevens
2009 | Kdo je ten právě narozený král Židů? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal