Narození Krista

2008 | Narození Ježíše Krista (Lk 2,1-20) Jaroslav Kernal
2009 | Kdo je ten právě narozený král Židů? (Iz 9,1-6) Jaroslav Kernal
2010 | On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18-23) Jaroslav Kernal
2011 | Narození z panny (Iz 7,14) Jaroslav Kernal
2012 | Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal
2015 | Pastýř Izraele (Mi 5,1-3) Jaroslav Kernal
2017 | Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal
2018 | Zaslíbení vládce (Gn 49,10) Jaroslav Kernal
2019 | Proutek z kmene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal
2020 | Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal
2021 | Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9–10) Jaroslav Kernal