List Jakubův

Jk | úvod Rick Bourque
Jk 1,2-4 | téma a Jakub (1) Rick Bourque
Jk 1,12-18 I. Rick Bourque
Jk 1,12-18 II. Rick Bourque
Jk 2,14-26 I. Rick Bourque
Jk 2,14-26 II. Rick Bourque
Jk 2,14-26 III. Rick Bourque
Jk 3,13-18 I. Rick Bourque
Jk 3,13-18 II. Rick Bourque
Jk 4,1-10 I. Rick Bourque
Jk 4,1-10 II. Rick Bourque
Jk 5,1-6 Rick Bourque
Jk 5,1-11 Rick Bourque
Jk 5,7-18 Rick Bourque
O vytrvalosti ve zkouškách (Jk 1,2-4) Jaroslav Kernal
Hledání pravé moudrosti (Jk 1,5-8) Jaroslav Kernal
Boží perspektiva (Jk 1,9-11) Jaroslav Kernal
Blahoslavený, kdo vytrvá i v pokušení (Jk 1,12-18) Jaroslav Kernal
Opravdová zbožnost (Jk 1,19-27) Jaroslav Kernal
Víra nedělá rozdíly mezi lidmi (Jk 2,1-13) Jaroslav Kernal
Mrtvá víra!? (Jk 2,14-26) Jaroslav Kernal
Nebezpečné povolání (Jk 3,1-2) Jaroslav Kernal
Dobrý sluha, ale zlý pán! (Jk 3,3-8) Jaroslav Kernal
Hořkosladká příchuť jazyka (Jk 3,9-12) Jaroslav Kernal
Moudrost do vztahů (nejen) v církvi (Jk 3,13-18) Jaroslav Kernal
Zdroje bojů v církvi (Jk 4,1-3) Jaroslav Kernal
Nepřátelství s Bohem (Jk 4,4-6) Jaroslav Kernal
Život v Boží blízkosti (Jk 4,7-10) Jaroslav Kernal
Nesnižujte bratra! (Jk 4,11-12) Jaroslav Kernal
Pomíjivost života (Jk 4,13-17) Jaroslav Kernal
Pomíjivost světa (Jk 5,1-6) Jaroslav Kernal
Příchod Pána je blízko (Jk 5,7-12) Jaroslav Kernal
Modli se! (Jk 5,13-20) Jaroslav Kernal
26 Abrahamova víra (Jk 2,21-24) Jaroslav Kernal