Janovo evangelium

01 Kristus se modlí (J 17,1) Jaroslav Kernal
02 Všechno čiňte k Boží slávě (J 17,1) Jaroslav Kernal
03 Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal
04 Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal
05 Kristova sláva (J 17,4-5) Jaroslav Kernal
06 Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal
07 Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal
08 Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal
09 Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal
10 Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal
11 Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal
2012 | Pravé světlo přišlo na svět (J 1,9-14) Jaroslav Kernal
01 Úvod a prolog (J 1,1-18) I. D. A. Carson
02 Prolog (J 1,1-18) II. D. A. Carson
03 Prolog (J 1,1-18) III. D. A. Carson
04 Prolog (J 1,1-4) IV. D. A. Carson
05 Syn Boží (J 5,16-30) I. D. A. Carson
06 Syn Boží (J 5,16-30) II. D. A. Carson
07 Prohlášení "Já jsem" v Janovi D. A. Carson
08 Nové narození (J 3) I. D. A. Carson
09 Nové narození (J 3) II. D. A. Carson
10 Nové narození (J 3) III. D. A. Carson
11 Bůh hledá pravé uctívače (J 4) I. D. A. Carson
12 Bůh hledá pravé uctívače (J 4) II. D. A. Carson
13 Duch v Janově teologii (J 7,37-39) D. A. Carson
14 Duch v Janově teologii (J 14-16) I. D. A. Carson
15 Duch v Janově teologii (J 14-16) II. D. A. Carson
16 Duch v Janově teologii (J 16, J 20, 1J 2) D. A. Carson
17 Vykupující zástupná oběť smíření - úvod D. A. Carson
18 Vykupující zástupná oběť smíření (J 1) I. D. A. Carson