Galatským

06 Galatským I. Reggie M. Kidd
07 Galatským II. Reggie M. Kidd
08 Galatským III. Reggie M. Kidd
09 Galatským - hlavní myšlenka Reggie M. Kidd
01 Církvím v Galácii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal
02 Vysvobození z tohoto zlého věku (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal
03 Rychle se odvracíte (Ga 1,6) Jaroslav Kernal
04 Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal
05 Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal
06 Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
07 Horlivost pro Hospodina (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal
08 ... a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
09 Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal
10 Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
11 Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal
12 Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal
13 ... abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal
14 ... ale žije ve mně Kristus (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal
15 Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal
16 Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal
17 Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal
18 Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal
19 Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal
20 Jak je to se zákonem (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal
21 Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29) Jaroslav Kernal
22 Synové a dědictví (Ga 4,1-11) Jaroslav Kernal
23 Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20) Jaroslav Kernal
24 Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31) Jaroslav Kernal
25 Nemáte s Kristem nic společného (Ga 5,1-6) Jaroslav Kernal
26 Kvas falešného učení (Ga 5,7-12) Jaroslav Kernal
27 Povoláni ke svobodě (Ga 5,13-16) Jaroslav Kernal
28 Nesmiřitelní nepřátelé (Ga 5,16-21) Jaroslav Kernal
29 Boží dílo v křesťanovi (Ga 5,22-23) Jaroslav Kernal
30 Duchem proměňovaný život (Ga 5,22-26) Jaroslav Kernal
31 Zákon Kristův (Ga 6,1-5) Jaroslav Kernal