Frustrovaný nepřítel

Frustrovaný nepřítel

  • Proto praví Hospodin o králi asyrském toto: „Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší.“ (2Kr 19,32)

Sancheríb město dokonce ani nenapadl. Hlasitě se chvástal, ale své hrozby nemohl uskutečnit. Hospodin je schopen zastavit nepřátele svého lidu během jejich počínání. I když má lev beránka už v tlamě, velký Pastýř ovcí ho může oloupit o kořist. Naše mimořádná situace jen poskytuje příležitost k velkolepějšímu projevu Boží moci a moudrosti.

V případě, který máme před sebou, se strašlivý nepřítel nezmohl vůbec na nic před městem, které toužil zničit. Nevstřelil žádný zákeřný šíp do města, nespustil obléhací stroje, aby rozbořily hrady, a nevybudoval žádné náspy, aby uvěznil jeho obyvatele. Snad i v našem případě Pán zabrání našim protivníkům, aby nám nemohli způsobit ani tu nejmenší škodu. Může převrátit jejich záměry nebo učinit jejich plány tak neuskutečnitelnými, že se jich rádi vzdají. Důvěřujme Pánu a držme se jeho cesty a on se o nás postará. A naplní nás chválou a úžasem, když uvidíme dokonalost jeho záchrany.

Nebojme se nepřítele, dokud skutečně nepřijde, a pak důvěřujme Pánu.

Přidat komentář