Skutečné bohatství v nebi

Skutečné bohatství v nebi

Doba čtení: 1 minuta
28. 2. 2023

Neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. (Žd 10,34)

To je skvělé. Naše zdejší bohatství je naprosto bezcenné, není v něm nic trvalého. Bůh nám však dal zaslíbení o skutečném bohatství v zemi slávy a toto zaslíbení přichází k našim srdcím s tak plnou jistotou, že sami v sobě víme, že tam máme trvalé bohatství. Ano, „máme“ ho už nyní. Říká se: „Je lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše,“ ale my máme svého holuba v hrsti i na střeše. Nebe je naše už nyní. Máme na něj vlastnické právo, máme na něj závdavek, máme z něj prvotiny. Nebe máme v ceně, v příslibu a v principu; to poznáváme nejen skrze slyšení, ale „sami v sobě“.

Nemělo by nás pomyšlení na lepší bohatství na druhé straně Jordánu smířit s nynějšími ztrátami? O své úspory můžeme přijít, ale náš poklad je v bezpečí. Ztratili jsme stíny, ale podstata zůstává, neboť náš Spasitel žije a místo, které pro nás připravil, zůstává. Je tu lepší země, lepší bohatství, lepší zaslíbení; a to vše k nám přichází skrze lepší smlouvu; proto buďme v lepším rozpoložení a říkejme Pánu: „Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.“ 

Přidat komentář