Velký užitek rozjímání

Velký užitek rozjímání

Doba čtení: 2 minuty
13. 4. 2023
  • Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. (Ž 119,97)

Je dobré rozjímat o Božích věcech, protože jen přemýšlením o Písmu získáme z Písma skutečnou výživu. Člověk, který poslouchá mnoho kázání, nemusí být nutně dobře poučen o víře. Můžeme přečíst tolik náboženských knih, že přetížíme svůj mozek a ten nemusí být schopen pracovat pod tíhou obrovského množství papíru a tiskařské černi.

Člověk, který čte jen jednu knihu, a to svou Bibli, a pak nad ní hodně rozjímá – bude lepším učitelem v Kristově škole než ten, kdo přečetl stovky knih a přitom vůbec nerozjímá!

Ó, kéž bychom mohli proniknout do samého srdce Božího slova a dostat toto slovo do sebe!

Jako jsem viděl, jak se larva bource morušového zakousne do listu a zkonzumuje ho, tak bychom to měli udělat i my s Božím slovem – neplazit se po jeho povrchu, ale zakousnout se přímo do něj, dokud ho nepřijmeme do svého nitra. Je marné nechat oči pouze přelétnout slova, vzpomenout si na básnické výrazy nebo historická fakta, ale je požehnané se zakousnout do samotné duše Bible, dokud nakonec nedospějete k tomu, že budete mluvit biblickým jazykem a váš samotný způsob vyjadřování bude utvářen podle biblických vzorů; a co je ještě lepší, váš duch bude prosycen slovy Páně!

  • Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. (Jr 15,16)
  • Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Joz 1,8)
  • … nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. (Ž 1,2–3)

Přidat komentář