„Vzchopte se“

„Vzchopte se“

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 16,33)

Slova mého Pána ohledně soužení jsou pravdivá. Nade vši pochybnost na něm mám svůj podíl. Cep není pověšen někde stranou a nemohu doufat, že bude odložen, dokud budu ležet na mlatě. Jak bych mohl být doma v zemi nepřítele, jak bych se mohl radovat ve vyhnanství nebo se zabydlet na poušti? To není místo mého odpočinku. To je výheň, kovadlina a kladivo. Moje zkušenost se shoduje se slovy mého Pána.

Říká mi: „Vzchop se!“ Ale běda! Jsem příliš náchylný k tomu být skleslý. Když jsem vystaven těžké zkoušce, můj duch brzy ochabuje. Nesmím však tomuto pocitu podlehnout. Když mě můj Pán vybízí, abych se vzchopil, neodvážím se být sklíčený.

Jakými prostředky mi dodává odvahu? No přece svým vlastním vítězstvím. Říká: „Já jsem zvítězil nad světem.“ Jeho boj byl mnohem těžší než můj. Ještě jsem se nebránil až do krve. Proč si tedy zoufám, že nemohu zvítězit? Podívej se, má duše, nepřítel byl už jednou provždy přemožen. Bojuju s poraženým nepřítelem. Ó světe, Ježíš tě již přemohl a ve mně tě mocí své milosti přemůže znovu. Proto jsem dobré mysli a zpívám svému Pánovi, který zvítězil.

Přidat komentář