30. července

30. července

Nepomlouvej otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a ty bys pykal za svou vinu. (Př 30,10)

Mohli bychom klidně zůstat jenom u prvního slova tohoto verše: „nepomlouvej“. To samo o sobě je víc než dost. Nemluv o druhém, neříkej o něm lži a polopravdy (což jsou zase jenom lži), neříkej nic, čím bys ho snížil v očích druhých, ale mluv pravdivě a s úctou. A pokud bys měl říci něco, co na druhého vrhalo špatné světlo, potom raději mlč. I kdyby ten druhý měl být otrokem, tedy někým, kdo má v očích lidí hodnotu  věci, nesnaž ho snížit ještě víc svými slovy a už vůbec ne před tím, kdo je jeho majitelem. Nebude to ke tvé slávě, když budeš ponižovat nebo očerňovat druhého, ale povede to jenom k zlořečení. Oslavuj Pána ovocem svých rtů!

Přidat komentář