5. srpna

5. srpna

Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí. (Př 5,18)

Manželství je tím nejhlubším a nejintimnějším vztahem mezi lidmi, jaký můžeme v tomto světě najít. Neexistuje žádný vztah, kde by mezi hříšníky docházelo k větší míře zakoušení jednoty, než je manželství. Proto je tu ta výzva – raduj se z ženy svého mládí, kochej se v jejím milování ustavičně (Př 5,19). Manželka je pozemským zdrojem mužovy radosti a milující manžel je zdrojem ženina pokoje a potěšení. Žádný jiný vztah v tomto světě neukazuje lépe na lásku Pána Ježíše Krista ke své nevěstě, církvi, a následně k jednotlivému Božímu dítěti. Jednota a hloubka vztahu v manželství je jenom chabým odrazem nádherného sjednocení Kristova milujícího srdce se srdcem křesťana. On je požehnaným zdrojem naší věčné radosti.

Přidat komentář