Jaký oceán slávy se tu skrývá!

Jaký oceán slávy se tu skrývá!

Doba čtení: 2 minuty
20. 3. 2023
  • A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. (Ř 8,17) 

Duchovní mysl je jako pták zavřený v kleci, zatímco je zatížen tělem hříchu a smrti. Nemůžeme dělat věci, po kterých toužíme, a tak toužíme, dychtíme po svobodě a modlíme se za ni. 

Před námi je svoboda, slavná svoboda!

Dokonalá a úplná svoboda od všeho hříchu a pokušení ke hříchu! 

Každá zkaženost bude poražena a zcela vykořeněna z těla i duše! 

Nad rozumem se již nebudou vznášet temné mraky nevědomosti. 

Vůli už nebudou ovlivňovat žádné hříšné a sobecké zásady. 

Ve svědomí už nebude mít místo žádný sžíravý pocit viny. 

Nebudou se objevovat žádné nevhodné otázky a nebudou mít moc upoutat city

Paměť už nebude připomínat žádné znesvěcené nebo nepřípustné předměty. 

Porozumění bude zcela správné. „Nyní poznáváme částečně, a prorokujeme částečně – ale potom poznáme plně, jako nás zná Bůh.“ 

Svatost prostoupí samotnou podstatu těla i duše! 

Budeme zcela a navždy odděleni od všeho, co je bolestné, poskvrňující nebo škodlivé, a těsně a navždy spojeni se vším, co je svaté, šťastné a prospěšné. 

Zkoušený křesťane! Jaký oceán slávy se tu skrývá! Adamův ráj nebyl ničím ve srovnání s tímto! 

Všechny věci jsou tvé! 

Bůh je tvůj! 

Nebe je tvé! 

Ježíšova sláva je tvoje!

Tvůj konec bude slavný, i když tvá současná situace je bolestná a strastiplná. Brzy budeš osvobozen od každého strachu, od každého nepřítele, od každé překážky a od zla v každé podobě a formě! 

  • Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. (1K 2,9)

Přidat komentář