Ten nečistý osel jsi ty sám

Ten nečistý osel jsi ty sám

Doba čtení: 2 minuty
  • Osla, který se narodil jako první, vyplatíš ovcí; jestliže jej nevyplatíš, zlomíš mu vaz. (Ex 34,20)

Každé prvorozené stvoření musí patřit Hospodinu, ale protože osel byl nečistý, nemohl mu být obětován. Co tedy? Měl by mít výjimku z tohoto obecně platného zákona? V žádném případě! Bůh nepřipouští žádné výjimky. Osel mu náleží, ale on ho nepřijme. Nezmenší svůj nárok, ale přesto se nemůže spokojit s nečistou obětí. Nezbývá jiná cesta než vykoupení – osel musí být vykoupen výměnou za beránka. A pokud nebude vykoupen, musí zemřít!

Má duše, tady je pro tebe poučení! Ten nečistý osel jsi ty sám! Jsi právem majetkem Pána, který tě stvořil a chrání – ale jsi tak hříšný, že tě Bůh nechce, nemůže přijmout! Je to přesně tak: Beránek Boží se musí postavit na tvé místo – nebo budeš muset zemřít navěky! Ať se celý svět dozví o tvé vděčnosti tomuto neposkvrněnému Beránkovi, který za tebe zemřel, a tak tě vykoupil ze smrtelného prokletí zákona!

Copak si Izraelci nikdy nepoložili otázku, kdo by měl zemřít - osel, nebo beránek? Neměl by se člověk pozastavit nad tím, jaká je hodnota těchto zvířat, a porovnat je? Je jisté, že hodnota hříšného člověka a neposkvrněného Pána Ježíše se nedá srovnávat! Přesto Beránek zemře, a člověk, osel, je ušetřen!

Má duše, obdivuj nezměrnou Boží lásku, kterou k tobě chová!

Hnusní červi jsou vykoupeni krví svatého Beránka Božího!

Prach a popel jsou vykoupeny cenou, která je mnohem vyšší než stříbro a zlato!

Jaký osud by mě čekal, kdybych nenašel tak přehojné vykoupení!

Zlomení vazu osla bylo jen dočasnou odplatou. Kdo však změří věčný hněv, který přichází, jehož hranice si nelze představit! Neocenitelně drahý je ten slavný Beránek, který mě vykoupil z takového odsouzení!

Přidat komentář