Soli Deo Gloria č. 34

Soli Deo Gloria č. 34

Doba čtení: 1 minuta

Duchovní boj

Od první chvíle, kdy se dobro dostalo do střetu se zlem, nepřestalo v duchovní zkušenosti platit, že se nám satan staví do cesty. Když se lopotíme na poli, snaží se nám zlomit radlici. Stavíme-li zeď, usiluje o svržení kamenů. Chceme-li sloužit Bohu v utrpení nebo v konfliktu, všude nám satan brání. Brání nám, když se poprvé blížíme k Ježíši Kristu. Prudké konflikty se satanem jsme měli, když jsme poprvé pohlédli na kříž a začali žít. Nyní, když jsme spaseni, se nám snaží bránit v dotváření našeho osobního charakteru. "Kdo si myslí, že stojí, ať si dává pozor, aby nepadl" (1K 10,12).

Charles Spurgeon