Jedna z nejvíce hraných her na světě!

Jedna z nejvíce hraných her na světě!

Doba čtení: 1 minuta
7. 2. 2024

Většina lidí v církvi si hraje na náboženství, podobně jako hrají různé jiné hry!

Náboženství samo o sobě je jedinou hrou, která je nejvíce všeobecně hraná.

Církev má své „hřiště“, svá „pravidla“ a své „vybavení“ pro hru na náboženství.

Má své oddané, laiky i profesionály, kteří tuto hru podporují svými penězi a povzbuzují ji svou přítomností, ale kteří se svým životem ani charakterem nijak neliší od mnohých, kteří se o náboženství vůbec nezajímají!

Podobně jako sportovec používá míč, tak mnozí z nás používají náboženská slova. Házíme je hbitě po hřišti a učíme se s nimi zacházet obratně a s grácií. Jako odměnu získáváme potlesk těch, kterým se hra líbila.

Ve světských hrách, které lidé hrají, nejsou žádné morální výhody. Jsou prostě příjemnou činností, která nic nemění a nic důležitého neřeší.

V náboženské hře je to naneštěstí stejné. Po příjemném setkání se nikdo v podstatě neliší od toho, čím byl předtím!

  • Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň! Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky jsem si neoblíbil. (Mal 1,10)

Přidat komentář