Nebeský doprovod

Nebeský doprovod

Doba čtení: 2 minuty
30. 1. 2023

Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země.  (Gn 28,15)

Potřebujeme na svých cestách milosrdenství? Tady jsou dvě nejvybranější – Boží přítomnost a ochrana, Obojí potřebujeme na všech místech, a na všech místech se nám jich dostane, pokud půjdeme podle svých povinností, a ne jen podle své vlastní fantazie. Proč bychom se měli dívat na stěhování do jiné země jako na smutnou nutnost, když to na nás klade Boží vůle? Ve všech zemích je věřící jenom poutníkem a cizincem, a přesto je na všech místech Pán jeho příbytkem, stejně jako byl pro své svaté ve všech generacích. Může nám chybět ochrana pozemského panovníka, ale když Bůh řekne: „Budu tě chránit,“ nejsme ve skutečném nebezpečí. To je požehnaný cestovní pas pro poutníka a nebeský doprovod pro emigranta.

Jákob nikdy předtím neopustil otcův dům; byl matčiným chlapcem a nikoli dobrodruhem jako jeho bratr. Přesto se vydal do ciziny a Bůh šel s ním. Měl jen málo zavazadel a neměl žádný doprovod; žádný princ však nikdy necestoval se vznešenějším doprovodem. I když spal na širém poli, bděli nad ním andělé a Pán Bůh k němu promlouval. Když nám Pán přikáže jít, řekněme s naším Pánem Ježíšem: „Vstaňte, pojďme odtud.“

Přidat komentář