Pohled směrem vzhůru a směrem na něj

Pohled směrem vzhůru a směrem na něj

Doba čtení: 2 minuty
21. 11. 2022

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. (Iz 45,22)

Toto je slib slibů. Je základem našeho duchovního života. Spasení přichází skrze pohled na toho, který je "spravedlivý Bůh a Spasitel". Jak je to jednoduché nasměrování! "Pohleďte na mě." Jak rozumný je to požadavek! Stvoření by jistě mělo hledět na Stvořitele. Dost dlouho jsme hledali jinde; je načase, abychom hleděli pouze na toho, který nás povzbuzuje k očekávání a slibuje, že nám dá svou spásu.

Stačí se jen podívat! Nepohlédneme hned? Není třeba nic přinášet ze sebe, ale hledět vzhůru a směrem k našemu Pánu usazenému na trůnu, kam vystoupil z kříže. Pohled nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, žádné námahové úsilí: nevyžaduje ani důvtip, ani moudrost, ani bohatství, ani sílu. Vše, co potřebujeme, je v Pánu, našem Bohu, a pokud se na něj obrátíme se vším všudy, to vše bude naše a my budeme spaseni.

Pojďte, vzdálení, pohleďte sem! Končiny země, obraťte své zraky tímto směrem! Jako z nejvzdálenějších krajů mohou lidé spatřit slunce a těšit se z jeho světla, tak vy, kteří se nacházíte v krajině stínu smrti a u samých bran pekla, můžete pouhým pohledem přijmout Boží světlo, nebeský život, spásu Pána Ježíše Krista, který je Bůh, a proto může zachránit.

Přidat komentář