Setrvat v odevzdanosti Pánu

Setrvat v odevzdanosti Pánu

Doba čtení: 4 minuty
22. 11. 2022

Akt zasvěcení je trvalý

Když je akt zasvěcení jednou opravdově vykonán, není třeba jej opakovat. Můžeme jej s vděčností přezkoumat. Můžeme k němu přidat některé nové doplňky. Můžeme zjišťovat, co všechno dalšího tento krok zahrnoval, o čem se nám ani nesnilo. Možná také ve svém srdci objevíme další oblasti, které se vyžadují, aby byly také zasvěceny. Nemůžeme však tento akt zrušit ani jej nemusíme nikdy opakovat; a pokud od něj odpadneme, ihned se obraťme na našeho milosrdného Velekněze, vyznejme svůj hřích a požádejme o odpuštění a nápravu.

Užitky plného zasvěcení se Pánu

Výhody plynoucí z tohoto činu zde nelze ani vyjmenovat. Převyšují každý výčet. První a nejlepší je zvláštní naplnění Duchem svatým. A když naplní srdce, zažene před sebou zlé věci, které se tam příliš dlouho držely, podobně jako rtuť nalitá do sklenice s vodou klesá ke dnu, vytlačuje vodu a zaujímá její místo. Jakmile se přímo odevzdáme Kristu, zapečetí nás svým Duchem. Jakmile mu cele odevzdáme své srdce, začne nás naplňovat Duchem svatým. Nesnažme se to spojovat s nějakými pocity. Věřme, že tomu tak je, a počítejme s Boží věrností. Ostatní na nás brzy uvidí výrazný rozdíl, i když my sami si ho neuvědomujeme.

Náš úkol je udržet si toto zasvěcení

Jediné, co musíme udělat, je udržet si tento postoj plné odevzdanosti pomocí milosti Ducha svatého. Pamatujte, že Ježíš Kristus se skrze věčného Ducha obětoval Bohu, a to samé očekává i od vás. Proste ho, aby vás v tomto postoji udržoval a aby tento postoj udržoval i ve vás. Pravidelně používejte prostředky milosti, jako jsou rozjímání, modlitba v soukromí a studium Bible. Žádejte o odpuštění za každé selhání, kterého jste si přímo vědomi, a proste, abyste byli obnoveni. Praktikujte svatý zvyk neustálého připomínání si Boha. Nechtějte pracovat pro Boha, ale nechte Boha, aby pracoval skrze vás. Přijímejte vše, co se vám děje, jako to, co bylo dopuštěno a je to z vůle toho, který vás nekonečně miluje. A bude se na vás valit vlna za vlnou, příliv za přílivem, oceán za oceánem zkušenosti, která se vhodně nazývá blažený život, protože je plná štěstí samotného věčně blaženého Boha.

 

Milý čtenáři, neuděláš tento krok? Nebudou už žádné další potíže s penězi, oblékáním, zábavou a podobnými otázkami, které některé lidi matou. Tvé srdce bude naplněno a uspokojeno pravým bohatstvím. Jako ochotný otrok Ježíše Krista se budeš snažit plnit pouze vůli svého velkého a laskavého Mistra. Utrácet každou minci podle jeho pokynů. Jednat jako jeho správce. Oblékat se tak, abys mu dělal radost. Trávit čas jen tak, jak to schválí on. Plnit Jeho vůli na zemi, jako je tomu v nebi. To vše přijde snadno a s potěšením.

V současné době jsi k tomu možná ještě daleko. Ale vše je na dosah. Neboj se Krista. On ti nechce nic vzít, kromě toho, čeho by ses okamžitě vzdal, kdybys viděl stejně jasně jako on, jakou škodu ti to působí. Nebude po tobě chtít nic, co by se neslučovalo s tou nejdokonalejší náležitostí a něhou. Dá ti dostatek milosti, abys mohl splnit každou povinnost, kterou může požadovat. „Jeho jho netlačí a břemeno netíží.“

Nedrž se zpátky kvůli tomu, že se bojíš, že nebudeš moci chodit po těchto vyvýšených místech. Ten, který tě volá, čeká, aby ti umožnil poslušnost, a to ne pro jeden krátký nadšený okamžik, ale pro všechny nadcházející dny. Nebo pokud váháš kvůli vzpomínce na minulé selhání, vrať se k bodu, kde jsi upustil nit poslušnosti, kde se cesta tvé volby odchýlila od cesty úplné odevzdanosti, začni právě tam znovu, s vyznáním a důvěrou, a svěř uskutečnění své vytoužené touhy do rukou svého věrného Pána.

Požehnaný Duchu Boží, skrze něhož jedině mohou lidská slova promlouvat k srdci, rač těchto slov použít, abys mnohým toužícím duším ukázal první krok do požehnaného života, k nesmírné slávě Pána Ježíše a pro dobro umírajícího světa.

******************

Předchozí části:

Popros Pána Ježíše, aby si všechno vzal

Blažený život

Sedm pravidel každodenního chození s Bohem

Přidat komentář