30. března

30. března

Doba čtení: 1 minuta

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ (J 6,27)

Neusiluj o pomíjející pokrm! Takový pokrm je jenom pro tělo a obojí – pokrm i tělo – jednoho dne vezme za své a vrátí se do prachu, odkud obojí povstalo. Usiluj o věčný pokrm, jímž nasytíš svou duši. Takový pokrm, který dá tvé duši život, radost, smíření s Bohem i věčnou spásu. Takový pokrm je k nalezení jenom u Pána Ježíše Krista a v něm samotném. On je zdrojem života a stal se Synem člověka, aby na lidském těle zaplatil za naše hříchy a doširoka nám otevřel přístup do věčného života, do náruče nebeského Otce, do jeho svaté přítomnosti a slávy. Jenom takový pokrm může uspokojit duši a přinést záchranu také tělu. Proto usiluj o to, abys byl nalezen v něm!

Přidat komentář