4. dubna

4. dubna

Doba čtení: 1 minuta

… neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. (J 6,38)

Proč může Pán Ježíš tak jasně prohlásit, že on a Otec jsou jedno (J 10,30)? Protože jeho dílo, jeho poslání, jeho skutky i jeho slova cele odpovídají tomu, co chce jeho Otec. Jeho vůle se nikdy nelišila od vůle Otce! On je obraz Boha neviditelného (Ko 1,15), on je zářivým světlem jeho slávy. Vůle Boha Syna se nikdy nelišila od vůle Boha Otce ani od vůle Boha Ducha svatého – Bůh je jednotný ve svých záměrech, ve svých plánech, ve svých činech a ve své vůli. Proto může Pán Ježíš vyznat, že činit vůli Otce je jeho pokrmem. A i když pro slabost těla musí zápasit až do krve, nakonec stejně vyzná: „Ne má, ale tvá vůle se staň!“

Přidat komentář