Biblické staršovství | Rick Bourque

Biblické staršovství | Rick Bourque

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě (www.eastsidecommunity.org), který je součástí Evangelical Free Church of America. Tento obdarovaný učitel na základě Písma ukazuje, jaké má být fungující staršovstvo. Svými biblickými znalostmi a zkušenostmi z praxe nabízí mnoho důležitých podnětů, které může využít každý služebník církve.