Soli Deo Gloria č. 36

Soli Deo Gloria č. 36

Doba čtení: 1 minuta

Omilostněná duše

Jaká blaženost být dokonale omilostněnou duší! Má duše věnuje všechny své síly tomu, který se ze své nezištné lásky stal mým ručitelem a svou krví mě vykoupil! Jaké bohatství milosti ukazuje odpuštění zadarmo! Odpustit vůbec, odpustit plně, odpustit zadarmo, odpustit navždy! Zde je souhvězdí zázraků, a když pomyslím na to, jak velké byly mé hříchy, jak drahé byly vzácné kapky, které mě od nich očistily, zaplavují mě pocity úžasu a chvály. Skláním se před trůnem, který mi odpouští hříchy; držím se kříže, který mě vysvobozuje; od nynějška sloužím Vtělenému Bohu, skrze něhož jsem dnes omilostněnou duší. 

Charles Spurgeon