Jak číst Bibli

Jak číst Bibli

Doba čtení: 2 minuty
11. 11. 2022
  • Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Ž 119,105)

  • Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. (J 13,17)

Bibli je třeba číst nejen proto, abychom poznali Boží vůli - ale abychom ji mohli plnit. Pokud Písmo není praktikou součástí našeho života - není pro nás ničím.

Pravdy Bible je třeba uvádět do života. Čteme-li blahoslavenství, máme se porovnávat s Božími požadavky a snažit se jim přizpůsobit. Pokud narazíme na verš, který kárá nějaký náš zvyk nebo hřích, máme okamžitě provést potřebnou změnu.

Máme přijmout zaslíbení Písma a spolehnout se na ně – a pak na základě této víry jednat.

Máme nechat potěšení z Božího slova vstoupit do svého srdce, aby nás podpíralo v našem zármutku.

V Bibli není nic napsáno jen na ozdobu nebo pro okrasu. Každé slovo je praktické! V Písmu není žádná pravda, která by neměla nějaký vliv na skutečný život. Když k němu přijdeme s touhou poznat, jak máme žít, a budeme připraveni se řídit jeho přikázáními - zjistíme, že nám otevírá svůj nejhlubší smysl!

  • Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. (J 14,15)

  • Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. (1J 2,3-4)

Přidat komentář