Moderní věda a Bible spolu nesouhlasí

Moderní věda a Bible spolu nesouhlasí

Doba čtení: 2 minuty
29. 5. 2023

Co když se věda v současném pojetí a Bible neshodují? Máme se tím trápit? Myslím, že ne. Mám radost z toho, že to, co se nazývá moderní věda, a Bible se neshodují. Bylo by mi líto, kdyby se shodovaly! Moderní věda se snadno mění, ale Bible se nemění!

Dnešní věda není vědou minulého roku a nebude vědou příštího roku.

Dnešní Bible je Biblí všech křesťanských staletí; a bude za tisíc let právě taková, jaká byla před téměř osmnácti sty lety (pozn. autor žil v 19. století), kdy byl uzavřen kánon Písma!

Všimněte si, k jakým změnám došlo v celé řadě věd od počátku devatenáctého století. Jaká by to byla katastrofa, kdyby se ukázalo, že Bible a věda, jak byly známy na počátku tohoto století, se plně shodují; že všechna tvrzení Bible lze uvést do souladu s fakty vědy, jak je tehdy chápala! Obrovské přílivové vlny vědy, které se od té doby převalily přes svět, by zanechaly Bibli na mělčině a v troskách!

A podobně by tomu bylo, kdyby se dnes ukázalo, že každá biblická pravda je v souladu s přijatými vědeckými teoriemi – co by se stalo s Biblí za padesát let, až věda pokročí ještě rychlejším tempem a zanechá za sebou další trosky teorií a ještě více neúspěšných spekulací?

Bible zatím stojí v osamělé velikosti své vlastní dokonalosti! Čeká na potvrzení a přijetí, zatímco staletí plynou. Kdysi někdo řekl: "Bůh je trpělivý, protože je věčný." A Bible jako kniha Boha pravdy má tuto vlastnost svého božského autora. Její síla spočívá v klidném spočívání. Nevychází zbrkle vstříc napůl zformované vědě a nepřijímá ji jako spojence, aby se z ní nestal nepřítel. Klidně setrvává ve vědomí své pravdy, jak se k ní pokroky vědy stále více přibližují; a každý pokrok skutečné vědy vědu opravdu přibližuje k Bibli.

Proti Bibli se staví pouze lidé, jejichž výroky Pavel oprávněně označil za „bezbožné řeči a protikladné nauky, které se lživě nazývají poznání“ (1Tm 6,20).

Tyto rozdíly mezi vědou a Písmem nelze vyřešit, protože věda není ustálená. A věda nikdy nebude ustálená, dokud bude v přírodě existovat neobjevená skutečnost a lidská zvídavá mysl!

  • Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. (Ž 119,89)
  • Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky. (Iz 40,8)

William Bacon Stevens (1815-1887)

Přidat komentář