17. dubna

17. dubna

Doba čtení: 1 minuta

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. (J 6,63)

Samotná podstata života je duchovní, nikoliv tělesná. Tělo samo nic neznamená – je prach a v prach se obrátí. Ježíšova slova jsou Duch – tedy vedou k životu, jsou životem. Boží slovo je živé a ostré jako dvousečný meč. Veškeré zapsané Písmo je vdechnuté Duchem svatým a je živé, je v něm život, který k nám přichází skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ale Duch svatý je tím, kdo ho zprostředkuje. On dává nové srdce, on obnovuje mysl, on zapečeťuje, on nás vekřtil do těla Kristova, on přebývá v Božích dětech navěky a posvěcuje je – v něm je život! A kdo chce být živý navěky, musí žít v Duchu svatém, tedy s pohledem upřeným na Krista a ve víře v něj.

Přidat komentář