29. srpna

29. srpna

Rozhojní se přestupky, kde se rozhojňují svévolníci, ale spravedliví spatří jejich pád. (Př 29,16)

Když se rozhojňují svévolníci, rozbíhá se obludná spirála hříchu, protože čím více je svévolníků, tím více je svévole, tím více se rozhojňují přestupky, tím méně je také práva a spravedlnosti. A když upadá právo, rozpadá se celá společnost, a to víc se rozhojňují svévolníci. Kristova církev je sloupem a oporou pravdy, je světlem, které leží na hoře a vyzařuje Boží pravdu, jako sůl světa konzervuje Kristovu spravedlnost, je prorockým hlasem v bezbožné době, ukazuje na hřích a svévoli, na bezpráví a bezzákonnost. Je tím prvním místem, kde spravedliví spatřují pád svévolníků, protože jsou to oni sami, kdo jako první činí pokání a odvracejí od vlastní bezbožnosti, jsou proměňováni mocí Ducha svatého a sami se stávají světlem světa a solí země.

Přidat komentář