Nenechte se nachytat na trik s tolerancí

Nenechte se nachytat na trik s tolerancí

Doba čtení: 4 minuty

V dnešním relativistickém postmoderním světě může jediné slovo zastavit Kristova vyslance: tolerance. Žádné soudy nejsou povoleny. Žádné „vnucování“ osobních názorů. Všechny názory jsou stejně platné.

Jednou jsem při diskusi se třídou maturantů v křesťanské škole napsal na tabuli dvě věty. První z nich – „Všechny názory jsou stejně platné“ – vyjadřovala současné chápání tolerance. Všichni pokývali hlavami. Nic kontroverzního.

Pak jsem napsal druhou větu: „Ježíš je Mesiáš a Židé se mýlí, když ho odmítají.“ Okamžitě se zvedly ruce. „To nemůžeš říct,“ ozvala se rozčilená studentka. „To je netolerantní,“ řekla s tím, že toto druhé prohlášení porušuje to předchozí. Neviděla však, že celý ten první výrok, který jsem napsal, nedává smysl sám o sobě.

Ukázal jsem na první výrok a zeptal se: „Toto je pohled, který říká, že všechny názory mají stejnou hodnotu?“ „Ano,“ odpověděla studentka. Všichni studenti souhlasili. Pak jsem ukázal na druhý výrok – ten „netolerantní“ – a položil stejnou otázku: „Je tento výrok také názor?“ Pomalu jim začala docházet moje pointa. Nechali se nachytat na trik s tolerancí.

Pokud jsou všechny názory stejně platné, potom názor, že křesťané mají ohledně Ježíše pravdu a Židé se mýlí, je stejně platný jako názor, že Židé mají pravdu a křesťané se mýlí. To je však v beznadějném rozporu. Obojí nemůže být pravdivé.

„Chtěli byste vědět, jak z této pasti uniknout?“ Přikývli. „Odmítněte postmoderní překroucený pojem tolerance“, řekl jsem jim, „a vraťte se ke klasickému pohledu charakterizovanému dvěma zásadami, které jsem se naučil od Petera Kreefta z Boston College:

Buďte rovnostářští, pokud jde o osoby.

Buďte elitářští, pokud jde o myšlenky.“

„Jednejte s lidmi jako s rovnocennými, ale s myšlenkami zacházejte tak, jako by některé byly lepší než jiné,“ řekl jsem, „protože tak tomu skutečně je. Tvrdit, že některé názory jsou falešné, nemorální nebo prostě hloupé, neporušuje žádné smysluplné měřítko tolerance. Některé myšlenky jsou pravdivé, některé jsou nepravdivé. Některé jsou geniální; jiné jsou nebezpečné.“

Vysvětlil jsem jim, že skutečná tolerance je o tom, jak se chováme k lidem, ne k myšlenkám. Klasická tolerance vyžaduje, aby každý člověk mohl svobodně vyjadřovat své názory bez obav z urážek nebo represí, nikoliv aby všechny názory měly stejnou platnost, hodnotu nebo byly stejně pravdivé. Naproti tomu postmoderní definice tolerance staví klasický vzorec na hlavu:

Buďte rovnostářští, pokud jde o názory.

Buďte elitářští, pokud jde o osoby.

Pokud odmítnete něčí názor, jste automaticky obviněni (jako to udělala studentka se mnou) z nerespektování dané osoby. Podle tohoto názoru nelze žádné myšlence oponovat, a to ani laskavě, aniž bychom si vysloužili obvinění z neslušnosti. Pachatel pak může být očerňován, veřejně snižován a slovně urážen jako bigotní, neuctivý, ignorantský a – věřte nebo ne – netolerantní.

Tolerance se změnila: tolerujeme většinu přesvědčení, ale netolerujeme ty (nepřistupujeme k nim s úctou), kteří mají k některým přesvědčením – obvykle k těm politicky korektním – výhrady. Opačné názory jsou označovány za „vnucování svého názoru ostatním“ nebo dokonce za „nenávist“ a jsou rychle umlčovány. Z „tolerance“ se stala netolerance.

Kdykoli jste obviněni z netolerance, vždy si vyžádejte definici. Pokud tolerance znamená neutralitu, pak nikdo nikdy není tolerantní, protože nikdo nikdy není neutrální vůči svým vlastním názorům. Tento druh tolerance je mýtus.

Většina toho, co se dnes vydává za toleranci, není nic jiného než intelektuální zbabělost. Ti, kdo se ohánějí obviněním „netolerantní“, nejsou ochotni čelit opačným názorům.

Ježíš takovou manipulaci nepotřeboval a neměl o ni zájem. Řešil střety tak, jak přicházely, a zapojoval se do nich inteligentně, s důvěrou a milostí. Svým kritikům odpovídal pravdou, nikoli prázdnými obviněními z netolerance. A byl ochoten za své přesvědčení zaplatit cenu v tehdejším skutečně netolerantním světě.

Ježíš rozumí skutečné netoleranci lépe než kdokoli z nás, ne jako její pachatel, ale jako její oběť. Nakonec se však stal vítězem, nikoli obětí, a veškerou netoleranci porazil činem obětavé lásky.

Stand to Reason, www.str.org

Přidat komentář