Soli Deo Gloria č. 39

Soli Deo Gloria č. 39

Doba čtení: 1 minuta

Znak věřících – Kristova láska

Poznávacím znamením křesťana je jeho důvěra v Kristovu lásku a opětované odevzdání svých citů Kristu. Nejprve víra vtiskne člověku svou pečeť tím, že duši umožní říci s apoštolem: „[Kristus] si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě“ (Ga 2,20). Láska pak dává zpětný signál a na oplátku vtiskne do srdce vděčnost a lásku k Ježíši. „My milujeme jej, protože on nejprve miloval nás“ (1J 4,19). V oněch velkých dávných dobách, které jsou hrdinským obdobím křesťanského náboženství, bylo toto dvojí znamení jasně vidět na všech věřících v Ježíše. Byli to lidé, kteří poznali Kristovu lásku a opírali se o ni, jako se člověk opírá o hůl, jejíž spolehlivost si ověřil.

Charles Spurgeon