Výklad epištoly Římanům | William Barcley

Výklad epištoly Římanům | William Barcley

Doba čtení: 1 minuta
17. 11. 2022

Dr. William Barcley je profesorem Nového Zákona. Před příchodem do RTS (Reformed Theological Seminary) učil sedmnáct let na Gordon College, kde se věnoval širokému spektru předmětů. Především se ale zabývá Pavlovými epištolami. Také pořádá kurzy řečtiny, hebrejštiny, exegeze, hermeneutiky, apologetiky a biblické etiky.

Čas: přibližně 20 hod

Přidat komentář