Církev v době konce

Církev v době konce

Doba čtení: 3 minuty
2. 1. 2023

Progresivně-liberální křesťané, kteří začali dominovat evan­ge­likalismu, do církve vnášejí „radosti“ jako např. normali­zaci sexuálních hříchů, ženy kazatelky, kritickou rasovou teorii, otevřený teismus, odmítnutí autority Písma a nenávist k doktríně Kristovy zástupné smírčí oběti. Lidé z Hnutí víry, Novoapoštolské reformace, Bethel church nebo Hillsong a charismatických kruhů obecně, se stále neobtěžovali přečíst si Matouše 7,22–23. Nejbohatším kazatelem na světě je démonem posedlý Keneth Copeland, jak sladká ironie. Na YouTube je tisíce samo­zva­ných proroků, kteří se každoročně předhánějí v tom, kdo pronese v Hospodinově jménu vágnější a rouhavější proroctví.

Svědkové Jehovovi už začali přepočítávat svých zestárlých sto čtyřicet čtyři tisíc svatých do Božího království. Adventisté sedmého dne slintavě ale marně očekávají, až papež konečně jako znamení šelmy prosadí uctívání neděle, zatímco mormoni se stihli ne­nápadně přejmenovat a byli zcela pohlceni jedním světovým náboženstvím stejně jako charismatické hnutí. Výkladní skříní křesťanství ve světě jsou hnutí s falešným učením, falešným evan­ge­liem a falešným kristem, paráda! Potom tu máme všechny ty před­povědi konců světa a druhých příchodů Krista skrze numerologii, astrologii a symbologii v Písmu, těm jdou pak naproti všichni ti, kdo se vědomě posmívají podobným predikcím, a tak sami napl­ňují proroctví konce, jakoby snad doba před Kristovým návratem byla alegorií nebo futurologistickým sci-fi.

Pak zde jsou všechny ty „církve“ zaměřené na hledající, které si spletly uctívání v Pánův den s koncertem nebo divadelním vystoupením, a tak jejich „bohoslužby“ více připomínají televizní estrádu, než uctívání Hospodina. Za celý svůj krátký život si nepamatuji na tak ohromné celosvětové odpadnutí skrze tolik falešných nauk a učení; dnes především na Západě skrze sociální marxismus, který infiltruje a decimuje zdánlivě zdravé sbory pod rouškou kritické rasové teorie, která zcela znesvěcuje Kristovo spásné evangelium. Jeden musí opravdu nasadit klapky na uši a strčit hlavu hluboko do písku, aby tyto problémy neviděl.

A že jich není málo a bylo by to ještě na dlouhé povídání: rozvody, zneužívání autority starších, manipulace, nebiblická ortodoxie a orto­praxe, protekce, nepotismus, pragmatismus, zaujatost a přijímaní osob, umlčování a odstraňování nepohodlných, ekumenismus, netransparentnost, zametání hříchů pod koberec, neučedníkování, nebiblická eklesiologie a misiologie, celebritismus pastorů a učitelů, přizpůsobování se světu, blud tělesných křesťanů, evan­ge­lium bez pokání, nemorálnost mezi členy, očekávání falešných probuzení a obrození, láska k penězům, zbytečné a nesmyslné para­církevní organizace, obsese konspiracemi, neochota uznat pravdu jistých konspirací, zmatek ohledně eschatologie, zmatek ohled­ně podřízení se světským autoritám, nedostatečný důraz na evangelizaci a život v posvěcení… a tak dále a dále.

Ano, Kristova nevěsta z celosvětové, obecné a neviditelné Církve je dozajista čistá, panenská a nádherná, amen a amen! To stejné se ale nedá říct o církvi viditelné v místních organizacích, které jsou plné navenek zbožných kozlů, kteří si mezi sebou zvolí člověka s vo­kální silou a pochybným poznáním Písma, aby je zabavil v necelou hodinu dlouhém představení plném povídaček na vybrané téma.

Je snadné ukazovat na problémy, náročnější je problémy řešit. Proto vám přeji, ať se ve vašem křesťanském a církevním životě nesetkáte se zábranami, které by vám bránily od očisty církve. Přeji vám církev reformovanou a stále se reformující, protože hříšný člověk má neustále tendence deformovat to, co Bůh ve Svém Slovu církvi velice jasně nařídil. A málokdo dokáže ve své pýše uznat svou chybu, vyznat svůj hřích, činit pokání a jít dál; a ne jen zame­tat věci pod koberec a předstírat, že se jde dál. Takovému jednání Bůh nikdy nepožehnal a nikdy nepožehná.

Díky Bohu za místa, která vedou Boží pod-pastýři, kde je Písmo správně rozdělováno, kde je kázán Kristus ukřižovaný, kde je oslavován Trojjediný Bůh a kde se lidé milují ryzí láskou z Ducha svatého. Bůh žehnej Kristově Církvi! Maranatha!

 

Přidat komentář