Poslán Bohem

Poslán Bohem

Doba čtení: 1 minuta

Posilni svou duši v přesvědčení, že tě poslal Bůh, a pak jdi. Jestliže tě poslal Bůh, kdo se ti může postavit? Královnin posel vyžaduje, abychom mu uvolnili cestu. Důstojník, který je nositelem královniny autority, je oprávněn všem osobám nařídit, aby mu pomohly. Ten, kdo jede v královské záležitosti, má přednost před všemi ostatními. Zakoušej, křesťanský příteli, že tě poslal Ježíš, a v tom bude spočívat potrava pro tvou odvahu. Věz, že máš poslání, a jdi za ním; a ať je pro každého nebezpečné postavit se ti do cesty. Ať si odpůrci uvědomí, že se někdo bude muset klidit; protože pokud tě poslal Bůh, je v tom poslání síla a energie, jimž nemůže nic bezpečně odolat. Nedělej žádný halas. Klidně snášej všechen ten rozruch, a v klidu se pusť do práce. Pokud tě poslal Bůh, budeš jako ten největší Posel, o němž čteme: „Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas,“ ale zároveň „dovede právo k vítězství“.

Přidat komentář