Síla houpacího koně

Síla houpacího koně

Doba čtení: 2 minuty

Pokud by nám Boží zjevení k víře nestačilo, co bychom k němu mohli přidat? Kdo může na tuto otázku odpovědět? Co by kdo navrhoval přidat k svatému Slovu? Jen krátké zamyšlení by nás přivedlo k tomu, že bychom s despektem hleděli na nejpřitažlivější lidská slova, kdyby se měla přidat je k slovu Božímu. Látka by nebyla celistvá. Přidali byste hadry ke královskému rouchu? Nahromadili byste do královské pokladnice špínu z ulice? Chtěli byste míchat dohromady oblázky z pobřeží s diamanty z Golcondy? Připadá nám naprosto absurdní všechno, co je nad to, co nám předkládá Boží slovo, co se týče víry a kázání ohledně toho, jak mají lidé žít; přesto se setkáváme s generací lidí, kteří stále chtějí objevovat novou hybnou sílu a nové evangelium pro své církve. Zdá se, že pokrývka v jejich posteli není dost dlouhá, a nejraději by si vypůjčili metr nebo dva plátna od unitáře, agnostika nebo dokonce ateisty. Nuže, pokud je tu ještě nějaká duchovní síla nebo nebeská moc, kromě té, o níž se píše v této knize, myslím, že se bez ní obejdeme; vlastně to musí být takový švindl, že nám bez ní bude lépe. Písma jsou ve své vlastní sféře jako Bůh ve svém stvoření – zcela dostačující. Je v nich zjeveno všechno světlo a síla, které může lidská mysl v duchovních věcech potřebovat. Slyšíme také o jiné hybné síle než je ta, o které se mluví v Písmu, ale takovou sílu považujeme za předstírané nic. Vlak je mimo trať nebo z nějakého jiného důvodu není schopen pokračovat v jízdě a přijela parta opravářů. Je přistaven stroj, aby pohnul touto velkou překážkou. Zpočátku se zdá, že se nic neděje: síla stroje není dostatečná. Ale poslouchejte! Malý kluk na to přišel. Volá: „Otče, jestli nemají dost síly, půjčím jim svého houpacího koně, aby jim pomohl.“ V poslední době jsme dostali celkem dost nabídek houpacích koní. Zatím toho jak vidím, moc nedokázali, ale jejich sliby byly upřímné. Obávám se však, že jejich pomoc bude spíše ke zlému než k dobrému: dohání lidi k výsměchu a vyhání je z míst uctívání, kde se kdysi rádi shromažďovali.

Přidat komentář