Soli Deo Gloria č. 18

Soli Deo Gloria č. 18

Doba čtení: 1 minuta

Kristus, náš pastýř

Kristus se zjevuje jako pastýř svým vlastním ovcím, nikoliv jiným. Jakmile se objeví, jeho vlastní ovce ho poznávají. Důvěřují mu a jsou připravené ho následovat. On je zná a ony znají jeho. Existuje mezi nimi vzájemné poznání a stálé spojení. Jediným znakem, jistým znakem, neomylným znakem znovuzrození a přijetí je tedy upřímná víra v ustanoveného Vykupitele. Čtenáři, jsi na pochybách, nejsi si jistý, zda neseš tajné znamení Božích dětí? Pak ať neuplyne ani jedna hodina, kdy neřekneš: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce“ (Ž 139,23).

Charles Spurgeon