Soli Deo Gloria č. 18

Soli Deo Gloria č. 18

Kristus, náš pastýř

Kristus se zjevuje jako pastýř svým vlastním ovcím, nikoliv jiným. Jakmile se objeví, jeho vlastní ovce ho poznávají. Důvěřují mu a jsou připravené ho následovat. On je zná a ony znají jeho. Existuje mezi nimi vzájemné poznání a stálé spojení. Jediným znakem, jistým znakem, neomylným znakem znovuzrození a přijetí je tedy upřímná víra v ustanoveného Vykupitele. Čtenáři, jsi na pochybách, nejsi si jistý, zda neseš tajné znamení Božích dětí? Pak ať neuplyne ani jedna hodina, kdy neřekneš: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce“ (Ž 139,23).

Charles Spurgeon