Bůh má tři sekery

Bůh má tři sekery

Doba čtení: 2 minuty

Bůh má tři sekery! Jednu používá při prořezávání svých stromů, aby plodné větve přinášely více ovoce. Touto sekerou není soud nebo ničení - ale milosrdenství a požehnání. Je to dobrý, plodný strom – který pocítí její ostré ostří. „Každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (J 15,2).

Bůh má ještě další sekeru, kterou používá pouze k soudu, když kácí stromy, které po veškeré jeho péči nepřinášejí žádné ovoce. „Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně“ (Mt 3,10). Tento obraz je velmi sugestivní. Sekera u kořene stromu nebo pozvednutá v ruce dřevorubce, aby ji zasekl, ukazuje, že soud se blíží, visí připraven dopadnout. Každou chvíli může být strom pokácen! „Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?“ (Lk 13,7).

Sekera smrti skutečně leží po celou dobu u kořene každého života. Není chvíle, kdy by neplatilo, že mezi námi a smrtí je jen vlásek! Celý život je velmi kritický. V žádném dni není okamžik, kdy by se nemohly zvrátit všechny osudy věčnosti. Pro nesmrtelnou duši je jistě nekonečně nebezpečné, když i jen hodinku odpočívá u sekery soudu, a čeká na úder, který navždy ukončí čas milosti! Jen ta největší hloupost může zaslepit lidi vůči takovým životně důležitým záležitostem!

Přidat komentář