Soli Deo Gloria č. 20

Soli Deo Gloria č. 20

Doba čtení: 1 minuta
30. 6. 2022

Utěšitel a útěcha 

Tento věk je zvláštním obdobím Ducha svatého, v němž nás Ježíš povzbuzuje nikoli svou osobní přítomností, jak bude činit později, nýbrž přebýváním a nepřetržitou přítomností Ducha svatého, který je stále Utěšitelem církve. Jeho úkolem je utěšovat srdce Božího lidu. On usvědčuje z hříchu. Osvěcuje a poučuje, ale přesto hlavní část jeho práce spočívá v tom, že rozradostňuje srdce obnovených, utvrzuje slabé a pozvedá všechny skloněné. Činí tak tím, že jim zjevuje Ježíše. Duch svatý utěšuje, ale útěchou je Kristus.

Charles H. Spurgeon