Přesnost Bible

  • Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? (J 3,12) 

Mnoho současných křesťanských intelektuálů tvrdí, že bychom měli dát na slova evolucionistů v otázkách vědy a historie, protože pravé poselství Bible je přece duchovní.

Říkají například, že v prvních kapitolách knihy Genesis nenajdeme detailní popis stvoření, ale tento popis dát mohou nabídnout právě vědci. Genesis nás pouze ujišťuje o tom, že Bůh za tím vším stojí.

Reformace č. 2

Pokoj Vám a milost, milí čtenáři Reformace.

Do dnešní neklidné doby Vám přinášíme další číslo našeho internetového časopisu. V posledních týdnech jsme svědky politické nestability v naší zemi a právem si můžeme klást otázku, kam že se to naše země žene. Hřích, korupce, zneužívání pravomocí, lži všude, kam se člověk podívá, … výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. 

Radikální přístup ke zkouškám (Jk 1,1-4)

Steven Cole

Kratičká epištola z pera Jakuba uvádí teoretické znalosti o zbožném životě za všech okolností do praxe. Úvodem si poslechněme výchozí verše:

  • Jakubův 1:1-4  Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.

Trocha kvasu

Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.

Reformace č. 1

Milí přátelé.

Dostáváte první číslo našeho nového internetového měsíčníku Reformace.cz. 

Tento časopis nemá být konkurencí Zápasu o duši, ale spíše jeho vhodným doplněním. Chceme tak být v pravidelném kontaktu s vámi a na stránkách tohoto časopisu také reagovat na aktuální události a dění v naší zemi a v církvi v naší zemi. To jsou věci, které Zápas o duši naplnit nemůže - ať již proto, že se jedná o čtvrtletník, tak také proto, že je zaměřen více na budování čtenářů než na reakce na aktuální témata (i když ani jim se nevyhýbá). 

Trocha kvasu

Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.

Kalvinismus, nebo arminianismus?

Greg Gibson

Porozumění kalvinismu, arminianismu & svobodné vůli jednoduše vysvětlené v jedné tabulce, 23 otázkách a 136 verších …

Pozastavili jste se někdy nad tím, proč vy jste křesťan, zatímco váš neobrácený pří­tel nikoliv? Proč vy jste Krista přijali, zatím­co váš přítel Ho odmítl? Slyšeli jste lep­šího evangelistu? Nebo jste chytřejší než váš přítel? Nebo je to Boží dílo, co vás odlišuje? Jak vám může kalvinismus a arminianismus pomoci nalézt odpovědi na tyto otázky?